Kalėdinis “Jovaro” koncertas

 

2014 m. gruodžio 21 d. 13.00 val.
Šv. Išganytojo bažnyčia
Kalėdinis koncertas
Dalyvauja orkestras vaikų ir jaunimo orkestro “Jovaras”