Tūkstantmečio Dainų šventė

2009 metais liepos 3d. orkestras “Jovaras” dalyvavo Lietuvos Tūkstantmečio Dainų šventėje.